Seminaria otwarte 2018/2019

Prowadzący: prof. nadzw. dr hab. Ryszard Szewczyk

Wydział w Bochni Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach

Czas trwania: 2 semestry po 30 godz. lekcyjnych

Forma  i częstotliwość zajęć: wykład + konwersatorium, w każdą środę o godz. 18, w siedzibie Wydziału,  ul. Trudna 1

Forma potwierdzenia: certyfikat uczestnictwa

Tematy zajęć

 1. O założycielskim błędzie ekonomii głównego nurtu (otwórz lub pobierz mp3)
 2. Dlaczego ekonomia personalistyczna? Podstawy paradygmatu (otwórz lub pobierz mp3)
 3. Personalistyczna teoria wyboru (otwórz lub pobierz mp3)
 4. Wolność w świetle teorii wyboru (otwórz lub pobierz mp3)
 5. Prawo do życia jako źródło prawa własności (otwórz lub pobierz mp3)
 6. Własność w kontekście teorii uniwersalnego przeznaczenia dóbr (otwórz lub pobierz mp3
 7. O wartości (otwórz lub pobierz mp3)
 8. Cel zachowań ludzkich; istota i rodzaje potrzeb a jakość życia (otwórz lub pobierz mp3)
 9. Sposoby zaspokajania potrzeb i problem wartości, warunki i zasady wymiany (otwórz lub pobierz mp3)
 10. Gospodarka w systemie pieniądza kredytowego; zasady systemu, rynkowe role ludzi (otwórz lub pobierz mp3)
 11. Przedsiębiorstwo: warunki powstania i zasady działania (otwórz lub pobierz mp3)
 12. Rola pracowników w przedsiębiorstwie i ich relacje z właścicielem (otwórz lub pobierz mp3)
 13. Istota i źródło zysku przedsiębiorcy (otwórz lub pobierz mp3)
 14. Dochód, zysk, pieniądz (otwórz lub pobierz mp3)
 15. Dochód a popyt i podaż (otwórz lub pobierz mp3)
 16. Model państwa bez państwa, podstawowe zasady prawa (otwórz lub pobierz mp3)
 17. Zależności między sektorami w systemie państwa bez państwa (otwórz lub pobierz mp3)
 18. Wnioski z analizy systemu państwa bez państwa (otwórz lub pobierz mp3)
 19. Rzeczywistość: Spółki kapitałowe jako osoby prawne (otwórz lub pobierz mp3)
 20. Państwo jako suweren stanowiący prawo (otwórz lub pobierz mp3)
 21. Indukowane efekty wydatków publicznych
 22. Państwo dobrobytu w świetle podejścia personalistycznego
 23. Zasady rynku a sprawiedliwość dystrybutywna
 24. Pieniądz i banki w procesach rynkowych
 25. Skutki bankowości centralnej