Wykaz publikacji

 

Książki

a) Bankowa obsługa firmy. Oficyna Ekonomiczna. Kraków, 2002. Współautor (35%) i redaktor całości.
b) Manowce keynesizmu. Business Consulting & Financing, Bochnia 2005. Autor.

c) Rynki finansowe a kryzys. Mity i fakty. Bochnia 2016. Autor

Referaty proszone:

1. Karta procesorowa w użytkowaniu gospodarstw domowych. Analiza aspektów bankowych. J. Jerschina (red.): Banki a gospodarka polska, t.1: Banki a gospodarstwa domowe, Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej, Kraków 1994, s. 125-135.
2. Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków. Założenia i rzeczywistość. Referat na ogólnopolską konferencję katedr finansowych, Ustroń, 24-26 października 1994 r.
3. Banki a duże przedsiębiorstwa. Referat na konferencję "Banki a przedsiśbiorstwa", Kraków, 9-10 grudnia 1994r.
4. Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako element systemu bankowego. Referat na Ogólnopolską Konferencję Katedr Finansowych. AE Kraków, Ameliówka, październik 1996 r.
5. O co chodzi w sporze o Radę Polityki Pieniężnej. Referat na Ogólnopolską Konferencję Katedr Finansowych. AE Katowice, Szczyrk 2002 r.
6. Banki polskie czy banki w Polsce? Implikacje dla polityki. W: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów polskiej gospodarki. Cz. III Bankowość. Red.: R. Szewczyk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004, ss. 7-19.
7. Fatalny błąd keynesizmu. W: Wybrane zagadnienia teorii oraz praktyki finansów. Red. naukowa Jerzy Nowakowski, Janusz Ostaszewski. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005, ss. 9-20.
8. Procesy gospodarcze w innej perspektywie. Referat na sympozjum Komisji nauk Ekonomicznych PAU w Krakowie.

Artykuły przeglądowe:

1. Woda i ogień, czyli "Strategia dla Polski", Penetrator Wiadomości Gospodarcze nr 6 (42), czerwiec 1994
2. Konsolidacja sterowana, Penetrator Wiadomości Gospodarcze nr 9 (45), wrzesie? 1994, s. 14-16
3. Konsolidować i prywatyzować inaczej. Penetrator.Wiadomości Gospodarcze nr 4, kwiecień 1995
4. Konsolidacja przesądzona? Penetrator. Wiadomości Gospodarcze. maj 1996
5. Kryteria i metody analizy zagrożenia wypłacalności banku - Wnioski dla budowy systemu wczesnego ostrzegania. ?Bezpieczny Bank? Nr 1. Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Warszawa 1997 r.
6. Pieniądz idealny ? pieniądz XXI wieku.W: Z teorii i praktyki finansów. AE, Kraków 1998 r.
7. Uwagi o naturze pieniądza-pośrednika i jej skutkach. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni Folia Oeconomica Bochniensia. Nr 1/2003.
8. Pieniądz a dochód. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni Folia Oeconomica Bochniensia, nr 3/2005
9. Kilka uwag o wybranych antynomiach. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni Folia Oeconomica Bochniensia. Nr 4/2006
10. Z przyczyn fundamentalnych. "Bank", Miesięcznik finansowy, kwiecień 2006, ss. 14-15.
11. Inflacja ante portas. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni Folia Oeconomica Bochniensia Nr 5/2006.
12. Ślepy zaułek głównego nurtu ekonomii.  Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni Folia Oeconomica Bochniensia Nr 6/2007.
13. O racjonalności wojny Roberta Aumanna. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni Folia Oeconomica Bochniensia nr 7/2008.

14. Wolność w świetle nowej teorii wyboru. W: Człowiek i jego decyzje. Redakcja K.A. Kłosiński, A. Biela. Wydawnictwo KUL, LUblin 2009, ss.219-227

15. Sposób na kryzys? Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni Folia Oeconomica Bochniensia nr 8/2010.

16. W sprawie fundamentu teorii finansów. [w:] Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach. Red.: W Frąckowiak, J. Szambelańczyk. Zeszyty Naukowe nr 144, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010

17. Prawdziwe oblicze długu publicznego. Zeszyty Naukowe nr 10. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2011

18. Teoria ekonomii a kryzys finansowy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni Folia Oeconomica Bochniensia nr 9/2011

19. O pewnych niekonsekwencjach Modelu G. Debreu i ich skutkach. [w]: Państwo demokratyczne, prawne i socjalne. Studia społeczne, polityczne i ekonomiczne. Tom 4, red.: M. Grzybowski, Kraków 2014, s.457-468

20. Certain flaws of Gerard Debreu's Theory of Value and its implications, Ekonomika LXII, I-III 2017 University of Nis, ISSN 0350-137X, s. 111-119

21. Ekonomiczne, prawne i etyczne aspekty kredytów frankowych, Bank i Kredyt 48(5), 2017, s. 451-462