Inne teksty

 

Kilka uwag o wybranych antynomiach

Antynomie towarzyszą filozofom od powstania matki nauk. Dla jednych stanowią wyzwanie, które skłania do poszukiwania sposobów na ich wyjaśnienie.
Dla innych stanowią dowód niesłuszności zasad logiki klasycznej opartej na zasadach dwuwartościowości, wyłączonego środka, niesprzeczności oraz niesprzeczności mocnej. Ten drugi nurt stał się m.in. zaczynem do rozwoju logik nihilistycznych, na gruncie których można dowieść dowolnej niedorzeczności.
Celem tego artykułu jest wyjaśnienie pojęcia antynomii oraz wskazanie pewnych przesłanek, które – zdaniem autora – mogą stanowić dowód błędności
rozumowania w wybranych i przedstawionych niżej czterech antynomiach. Pobierz plik.

 

 

O racjonalności wojny R. Aumanna

Wojna może być racjonalna, twierdzi Robert Aumann, laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii z roku 2005! Zdaniem autora tej strony, wniosek taki jest wynikiem manipulacji założeniami modelu. Stosując metodę zaprezentowaną przez Aumanna w jego wykładzie przez Komitetem Noblowskim, autor dowodzi w artykule różnych niedorzeczności.   Pobierz plik.

 

 

Ekonomiczne, prawne i etyczne aspekty kredytów frankowych

Przedmiot i cel artykułu wyjaśnia jego tytuł. Pobierz plik.