Lista publikacji

Książki

 1. Bankowa obsługa firmy. Oficyna Ekonomiczna. Kraków, 2002. Współautor (35%) i redaktor całości.
 2. Manowce keynesizmu. Business Consulting & Financing, Bochnia 2005. Autor.
 3. Rynki finansowe a kryzys. Mity i fakty. Bochnia 2016. Autor
 4. Podstawy ekonomii personalistycznej. Bochnia 2020. Autor

Artykuły przeglądowe:

 1. Woda i ogień, czyli „Strategia dla Polski”, Penetrator Wiadomości Gospodarcze nr 6 (42), czerwiec 1994
 2. Konsolidacja sterowana, Penetrator Wiadomości Gospodarcze nr 9 (45), wrzesień 1994, s. 14-163.
 3. Konsolidować i prywatyzować inaczej. Penetrator. Wiadomości Gospodarcze nr 4, kwiecień 1995
 4. Konsolidacja przesądzona? Penetrator. Wiadomości Gospodarcze. maj 1996
 5. Kryteria i metody analizy zagrożenia wypłacalności banku – Wnioski dla budowy systemu wczesnego ostrzegania. Bezpieczny Bank Nr 1. Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Warszawa 1997 r.
 6. Pieniądz idealny – pieniądz XXI wieku. W: Z teorii i praktyki finansów. AE, Kraków 1998 r.
 7. Uwagi o naturze pieniądza-pośrednika i jej skutkach. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni Folia Oeconomica Bochniensia. Nr 1/2003.
 8. Pieniądz a dochód. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni Folia Oeconomica Bochniensia, nr 3/2005
 9. Kilka uwag o wybranych antynomiach. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni Folia Oeconomica Bochniensia. Nr 4/2006
 10. Z przyczyn fundamentalnych. „Bank”, Miesięcznik finansowy, kwiecień 2006, ss. 14-15.
 11. Inflacja ante portas. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni Folia Oeconomica Bochniensia Nr 5/2006.
 12. Ślepy zaułek głównego nurtu ekonomii.  Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni Folia Oeconomica Bochniensia Nr 6/2007.
 13. O racjonalności wojny Roberta Aumanna. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni Folia Oeconomica Bochniensia nr 7/2008.
 14. Wolność w świetle nowej teorii wyboru. W: Człowiek i jego decyzje. Redakcja K.A. Kłosiński, A. Biela. Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, ss.219-227
 15. Sposób na kryzys? Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni Folia Oeconomica Bochniensia nr 8/2010.
 16. W sprawie fundamentu teorii finansów. [w:] Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach. Red.: W Frąckowiak, J. Szambelańczyk. Zeszyty Naukowe nr 144, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010
 17. Pieniądz i banki w procesach rynkowych – ujęcie personalistyczne. „Państwo i Społeczeństwo” nr 2/2011, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
 18. Prawdziwe oblicze długu publicznego. Zeszyty Naukowe nr 10. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2011
 19. Teoria ekonomii a kryzys finansowy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni Folia Oeconomica Bochniensia nr 9/2011
 20. O pewnych niekonsekwencjach Modelu G. Debreu i ich skutkach. [w]: Państwo demokratyczne, prawne i socjalne. Studia społeczne, polityczne i ekonomiczne. Tom 4, red.: M. Grzybowski, Kraków 2014, s.457-468
 21. Certain flaws of Gerard Debreu’s Theory of Value and its implications, Ekonomika LXII, I-III 2017 University of Nis, ISSN 0350-137X, s. 111-119
 22. Ekonomiczne, prawne i etyczne aspekty kredytów frankowych, Bank i Kredyt 48(5), 2017, s. 451-462
 23. Gospodarka bez sektora finansowego – implikacje dla teorii. „Gospodarka i Finanse” Zeszyt 9, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, Kielce 2018