O sobie

Szanowni Państwo,

Od 1973 roku pracuję naukowo, zajmując się szeroko rozumianymi zagadnieniami pieniądza i finansów. Do września 2006 r. pracowałem  w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, ostatnio na stanowisku kierownika Katedry Bankowości. W roku 2006 przeniosłem się do Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, gdzie pracowałem na stanowisku profesora do roku 2014. W latach 2000-2009 pełniłem dodatkowo funkcję rektora   Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni. Po przekształceniu Uczelni bocheńskiej w Wydział Zamiejscowy Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach jest ona moim jedynym miejscem pracy.

Praca naukowa w dziedzinie finansów, pieniądza i bankowości pozwoliła mi na gruntowne poznanie i przemyślenie głoszonych przez ekonomistów teorii w tym zakresie i doprowadziła do stanu, w którym jestem pewny, że tzw. główny nurt teorii ekonomii oparty jest na błędnych przesłankach i prowadzi w ślepy zaułek.  Stało się to inspiracją do tworzenia nowej teorii  pieniądza i gospodarki, którą nazwałem  ekonomią personalistyczną.

Niektóre artykuły prowadzące w tym kierunku znalazły się w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni Folia Oeconomica Bochniensia. Inne – w wydawnictwach podanych na liście moich publikacji. Tej problematyce były też poświęcone otwarte seminaria w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Bochni oraz w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Aktualnie w toku jest kolejna edycja takiego seminarium w bocheńskim wydziale Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach. Jego program podany jest w zakładce na tej stronie.

Jako naukowiec zmierzam do odkrywania prawdy o otaczającym nas świecie i o jego mechanizmach. Z oczywistych jednak powodów chciałbym dotrzeć z moimi przemyśleniami do możliwie szerokiego kręgu ludzi, zarówno naukowców, jak i ludzi z nauką niezwiązanych, zarówno tych, którzy pełnią różne ważne funkcje w społeczeństwie, jak i ludzi, którzy po prostu żyją, próbując realizować swoje życiowe cele. W każdej z ról znajomość zasad i mechanizmów działania społeczeństwa, w tym i zasad, na jakich działa gospodarka rynkowa, jest jednym z podstawowych warunków właściwych zachowań ludzi i podejmowania przez nich właściwych decyzji zarówno w sferze życia osobistego i rodzinnego, jak i w sferze życia społecznego.

Kierując się takimi motywami, udostępniam tę stronę wszystkim, których interesują problemy poruszane w moich tekstach. Będę na niej zamieszczał kolejne efekty moich przemyśleń w postaci artykułów i esejów dotyczących interesującej mnie problematyki. Zapraszam do uczestnictwa w narodzinach teorii ekonomii personalistycznej.